SEASONAL PHOTOGRAPHS BY KRIS POR20
21

SEASONS


SPRING


SUMMER


AUTUMN


WINTERSUMMER  1:00 PM // 2021 SEP 12 // Afternoon at Kalamalka Lake, BCSUMMER  9:07 AM // 2021 SEP 18 // Morning at recent wildfire near Dot Ranch, BCSUMMER  10:54 AM // 2021 SEP 18 // Morning near Walhachin, BC
TOPKRIS POR

NATURE